Onderhoud

Voornamelijk beheerders van patrimonium maken gebruik van deze dienst die instaat voor het periodiek onderhoud van de daken.