Privacy/disclaimer

Dakgroep Naessens, Leenstraat 135, 9870 Zulte, BE0445.298.495 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dakgroep Naessens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Dakgroep Naessens verstrekt. Dakgroep Naessens kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Dakgroep Naessens GEGEVENS NODIG HEEFT
Dakgroep Naessens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dakgroep Naessens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR Dakgroep Naessens GEGEVENS BEWAART
Dakgroep Naessens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data
wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
Dakgroep Naessens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw
voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Dakgroep Naessens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.

Dakgroep Naessens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site
wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen.

Dakgroep Naessens heeft Google geen toestemming gegeven om via Dakgroep Naessens
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dakwerken.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Dakgroep Naessens zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Dakgroep Naessens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van CT Interactive
bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer
informatie wenst over de beveiliging van door Dakgroep Naessens verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Dakgroep Naessens op via

Dakgroep Naessens
Leenstraat 135
9870 Zulte
Tel 09/3885906
info@dakwerken.com

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).