Premies

Nog steeds kan je genieten van een premie van de netbeheerder voor het plaatsen van dakisolatie

De premies zijn vanaf 01/01/19 vastgelegd op 4€/m²

 

 

Na-isolatie spouwmuren

Premie netbeheerder

De premie voor na-isoleren van spouwmuren is 6€/m², zonder maximumbedrag. Om in aanmerking te komen dienen de werken uitgevoerd te zijn door een gecertifieerd aannemer.